За нас За нас Отчети Децата на фонда направи дарение контакти

Ако се нуждаете от помощ
ПРОтегни ръка е благотворителен фонд
 

Кой може да се включи в инициативата?
Освен служителите на ПроКредит Банк, в благотворителната инициатива могат да се включат клиенти и партньори на банката. Всеки, който желае, може да се присъедини към фонд „ПРОтегни ръка” чрез еднократни доброволни вноски или редовни доброволни месечни дарения.

Каква е структурата на „ПРОтегни ръка”?
Ръководен орган на Фонда е Управителният съвет, който се състои от 3-ма членове. Изпълнителната функция е поета от Общото събрание, което включва 40 члена - служители в различни клонове на ПроКредит Банк в страната. С цел по-доброто му функциониране на местно ниво клоновете са разделни на 6 региона. За координацията на дейностите на надрегионално ниво и за организационно-административната работа отговаря координатор на Фонда. В "ПРОтегни ръка" като дарители участват почти всички служители, които работят в клоновете на ПроКредит Банк (България) ЕАД.

Как се взимат решения в „ПРОтегни ръка”?
За да се вземе решение за отпускане на помощ за лечение или по друг въпрос от принципен характер, се провежда гласуване, в което участват членовете на Общото събрание.
      При гласуване, което протича с еднозначни гласове, т.е. само ЗА, или само ПРОТИВ, за одобрение/отказ е необходимо мнозинство от 33% от членовете.
      При гласуване, в което има и гласове ЗА, и гласове ПРОТИВ, за одобрение/отказ се изисква мнозинство, представляващо 50%+1 гласа от членовете.
      За всякакви принципни решения, като приемане на нови членове на Общото събрание, изменения и допълнения в Политиката на Фонда и изключения от процедурите, трябва да е налице мнозинство от 75% от членовете на Общото събрание.

Устав на сдружение с нестопанска цел "ПРОтегни ръка"
Политика на сдружение с нестопанска цел "ПРОтегни ръка"
Политика за поверителност на СНЦ "ПРОтегни ръка"

Начало | За нас | Направи дарение | Ако се нуждаете от помощ | Контакти
Отчети Децата на фонда Направи дарение Контакти начало Ако се нуждаете от помощ